Menjador

Aquest serveix s'ofereix a les famílies del centre de 14 a 15:30. 

Els alumnes estan atesos per una monitora de l'empresa concessionària que actualment és Can Arabí de Binissalem.

El preu del menú pels alumnes es determina a principi del curs escolar i varia segons siguin alumnes fixes o eventuals.

 

 arab

 

Full inscripció al menjador escolar

Full dades alumnes del menjador

 

MENUS CURS 19/20

 SETEMBRE
 OCTUBRE   
    NOVEMBRE   
     DESEMBRE          GENER    
FEBRER   MARÇ ABRIL  MAIG JUNY

 

 

 

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Vist: 5591