Projecte d'innovació pedagògica

El nostre centre forma part del PIP (Pla d’Innovació pedagògic) des del present curs 17-18, després de ser seleccionats entre diversos centres de Balears. Per poder formar-hi part s’ha realitzat un llarg recorregut de canvis pedagògics que es remunten a uns 4 o 5 cursos anteriors. Partim de la idea de que aquestes actuacions no son per millorar resultats acadèmics (si bé es valorarà el seu impacte). Es pretén una educació d’alumnes més motivats, competents, autònoms… i que aprenguin jugant i investigant. I a mes, respectant el ritme d’aprenentatge de cada infant.

 

Aquest curs som dos cicles (recordam que el 1r cicle es 1r, 2n i 3r i el 2n cicle 4t, 5è i 6è)

 

1r cicle aposta per una innovació més basada en:

 

 

2n cicle, de 4t a 6è, immers en el món de les TAC (tecnologies aplicades a la comunicació) i altres aspectes abans mencionats com:

 

 

Pel que fa a les TAC:

 

En aquest enllaç podeu consultar el nostre Projecte d'Innovació Pedagògica (PIP)

 

Vist: 1023