Feim Patis

Projecte Feim Patis

L'objectiu principal delprojecte es fomentar el pati actiu, que els alumnes participin de manera activa al pati, jugant amb els companys de manera respectuosa, establint un clima adequat, conscienciant a l’alumnat de la importància de l’exercici físic.  

El nom amb el qual decidirem nombrar el projecte a l’escola es Feim Pati.

Durant el primer trimestre del curs passat, amb la col·laboració dels tutors i adaptat a cada cicle, els alumnes van fer un projecte (dibuix, pluja d’idees, planell...) sota el títol “El pati dels meus somnis”.

Un cop acabats els treballs dels nins i nines es va fer un “buidatge” de totes les idees i aportacions, agrupant-les en: “Pati infantil” i “Pati primària”, i dins de cada pati vàrem separar les idees aportades entre les que requereixen un pressupost important i les que requereixen un pressupost baix.

Després vam tenir un llistat de coses possibles a fer, algunes de les quals requerienuna inversió important, però d’altres eren viables amb ben poca inversió si les famílies també s’hi implicaven. Amb les idees recollides ens vam proposar fer un projecte global, incloent-hi pintura, jocs, mobiliari, elements decoratius...

Per tant, a les reunions de la comissió de pati, juntament amb la directora i la cap d’estudis del centre, decidirem que es faria una circular per promocionar el començament de muntatge dels jocs de pati amb l’ajuda i participació dels alumnes i les famílies.

Es va fer una diada juntament amb les famílies per muntar un pati atractiu a base de coses profitoses que ja no s’utilitzen a casa com per exemple muntar una cuineta, rodes pintades perquè els nins i nines juguin, jocs a terra tipus el salt horitzontal o “jump”, pissarres gegants per poder escriure i dibuixar al pati, etc.

Aquí podeu veure l'enllaç del vídeo amb la millora del pati de primària  Millora Pati de Primària curs 16-17

 Durant aquest curs la comissió ha seguit fent feina i s'ha comprat el material per les diferents zones, cartes, escacs, bitlles, dames, etc i un lloc per guardar-ho. També s'han imprés les normes per jugar als diferents jocs proposats a cada zona. Actualment la comissió també esta prepatant estratègies per resoldre conflictes durant el jocs i la possible circulació lliure a totes les zones, ja que actualment cada zona està delimitada a diferents cursos que van rotant al llarg de la setmana.

armari material

Vist: 1527