Programa Pilot d´ús de les TAC

Programa pilot d’utilització de  les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular

Els objectius d'aquest programa són:

 • Promoure l'autonomia del centres en la recerca de pràctiques educatives innovadores que contribuexin al desenvolupament de les competències de tots els alumnes
 • Milorar l'aprenentatge dels alumnes en termes de desenvolupament de totes les competències, especialment, les fonamentals per aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a aprendre.
 • Impulsar l'ús pedagògic i didàctic de les TAC a l'aula suposi l'aplicació de canvis organitzatius i metodològics que permetin donar resposta a les necessitats educatives de l'alumnat des d'una perpectiva inclusiva.Prp
 • Propiciar els canvis en els processos d'ensenyament aprenentatge en la modalitat digital com a alternativa als llibres de text en paper.

chromebook1   chromebook2 chromebook3

 

 

Feim Patis

Projecte Feim Patis

L'objectiu principal delprojecte es fomentar el pati actiu, que els alumnes participin de manera activa al pati, jugant amb els companys de manera respectuosa, establint un clima adequat, conscienciant a l’alumnat de la importància de l’exercici físic.  

El nom amb el qual decidirem nombrar el projecte a l’escola es Feim Pati.

Durant el primer trimestre del curs passat, amb la col·laboració dels tutors i adaptat a cada cicle, els alumnes van fer un projecte (dibuix, pluja d’idees, planell...) sota el títol “El pati dels meus somnis”.

Un cop acabats els treballs dels nins i nines es va fer un “buidatge” de totes les idees i aportacions, agrupant-les en: “Pati infantil” i “Pati primària”, i dins de cada pati vàrem separar les idees aportades entre les que requereixen un pressupost important i les que requereixen un pressupost baix.

Després vam tenir un llistat de coses possibles a fer, algunes de les quals requerienuna inversió important, però d’altres eren viables amb ben poca inversió si les famílies també s’hi implicaven. Amb les idees recollides ens vam proposar fer un projecte global, incloent-hi pintura, jocs, mobiliari, elements decoratius...

Per tant, a les reunions de la comissió de pati, juntament amb la directora i la cap d’estudis del centre, decidirem que es faria una circular per promocionar el començament de muntatge dels jocs de pati amb l’ajuda i participació dels alumnes i les famílies.

Es va fer una diada juntament amb les famílies per muntar un pati atractiu a base de coses profitoses que ja no s’utilitzen a casa com per exemple muntar una cuineta, rodes pintades perquè els nins i nines juguin, jocs a terra tipus el salt horitzontal o “jump”, pissarres gegants per poder escriure i dibuixar al pati, etc.

Aquí podeu veure l'enllaç del vídeo amb la millora del pati de primària  Millora Pati de Primària curs 16-17

 Durant aquest curs la comissió ha seguit fent feina i s'ha comprat el material per les diferents zones, cartes, escacs, bitlles, dames, etc i un lloc per guardar-ho. També s'han imprés les normes per jugar als diferents jocs proposats a cada zona. Actualment la comissió també esta prepatant estratègies per resoldre conflictes durant el jocs i la possible circulació lliure a totes les zones, ja que actualment cada zona està delimitada a diferents cursos que van rotant al llarg de la setmana.

armari material

ICAPE

ICAPE és un projecte educatiu que impulsa els valors de la persona, les capacitats emprenedores i familiaritza els estudiants amb el concepte de responsabilitat social.

L’objectiu general d’ICAPE és aconseguir que els alumnes millorin la seva capacitat de: treballar en equip, prendre decisions, planificar, assumir responsabilitats, comunicar-se, etc. ICAPE és un programa dissenyat perquè els alumnes arribin a assolir les capacitats emprenedores de manera real, posant en pràctica el concepte d’aprendre fent.

ICAPE és un programa impulsat de manera conjunta per la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, que coordina l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI).

Els pilars dels programes que formen part d'Icape són:

- Conexió entre l'escola i l'entorn. Desenvolupament d'una experiència real.

- Metodologia basada en aprenentatge cooperatiu i en treball per projectes.

- Aprenentatge transversal i significatiu

- Contexte creatiu i lúdic.

Aquest any els alumnes de 6è formen part del programa EME (Emprendre a la meva escola)  i els continguts que es treballen són

 •  Creació d’una cooperativa passant per totes les etapes de formalització .
 • Creació i elaboració de productes. 
 • Comercialització dels productes al Mercadet de l’emprenedor organitzat per l’IDI.

Per més informació consultau les web de les dues coopetatives de treballs dels alumnes de 6è.

 

icape web

En aquest enllaç podeu veure les fotos del dia de Mercat

 

 

Projecte d'innovació pedagògica

El nostre centre forma part del PIP (Pla d’Innovació pedagògic) des del present curs 17-18, després de ser seleccionats entre diversos centres de Balears. Per poder formar-hi part s’ha realitzat un llarg recorregut de canvis pedagògics que es remunten a uns 4 o 5 cursos anteriors. Partim de la idea de que aquestes actuacions no son per millorar resultats acadèmics (si bé es valorarà el seu impacte). Es pretén una educació d’alumnes més motivats, competents, autònoms… i que aprenguin jugant i investigant. I a mes, respectant el ritme d’aprenentatge de cada infant.

 

Aquest curs som dos cicles (recordam que el 1r cicle es 1r, 2n i 3r i el 2n cicle 4t, 5è i 6è)

 

1r cicle aposta per una innovació més basada en:

 

 • Aprenetatge cooperatiu

 • Dinàmiques de grup a l’aula a l’hora de tutoria

 • Sessions de Mind fullness

 • Projecte anual (lliure, partint de l’interès dels alumnes)

 • Projectes dirigits on el currículum del 1r cicle està repartit en els 3 cursos (1r, 2n i 3r)

 • Inici a la programació (CODE)

 • Inici a l’ús de les G-Suite mitjançant l’ús d’ultraportàtils (2n i 3r)

 • Experimentació a l’aula de llengües i matemàtiques

 

2n cicle, de 4t a 6è, immers en el món de les TAC (tecnologies aplicades a la comunicació) i altres aspectes abans mencionats com:

 

 • Aprenetatge cooperatiu

 • Dinàmiques de grup a l’aula

 

Pel que fa a les TAC:

 • Ús de tabletes a 5è i 6è i algunes de les principals eines de Google, en especial Gmail, Drive, Classroom, Docs, Formularis, Sites…

 • Participació del Pla pilot d’ús de Chromebooks al 4t curs

 • Inici a la programació (CODE i SCRATCH) així com activitats de robòtica

 • Experimentació a les aules de Matemàtiques i Llengües

 

En aquest enllaç podeu consultar el nostre Projecte d'Innovació Pedagògica (PIP)

 

Projectes

Categoria: Projectes
Publicat el Dimecres, 04 Novembre 2015
Escrit per Super User

Els projectes que es duen a terme en el centre són els següents:

 • Centre ecoambiental
 • Centre Solidari
 • Fons de llibres
 • SGQ
 • Xarxipèlag 2.0
 • Samsung Smart School

projectes