Ajuts individualitzats de menjador 2018-2019

Es convoquen els ajuts destinats a finançar part del cost del servei de menjador escolar dels alumnes que, durant el curs 2018-2019, cursin estudis de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària en centres docents públics no universitaris. Podeu consultar la convocatòria en aquest enllaç.

Les sol·licituds s’han de presentar als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2018-2019 en un termini de 15 dies hàbils, comptador des del 23/5/2018.

Vist: 983