Simulacre d'evacuació

El passat dijous dia 12 de desembre  a les 9:15 hores vam dur a terme el simulacre d'un incendi al centre. 
Fou un simulacre intern, és a dir, enguany només s'avisà a la comunitat educativa.
simulacre1
simulacre2
Vist: 12504